Texas Hold’em


Grundet pokers popularitet på tv er Texas Hold’em (oftest bare “Hold’em”) blevet verdens mest populære pokerspil både på casinoer og online. Der kommer flere detaljer længere nede, men her er det vigtigste, du skal vide:

Hver spiller får to kort, som kun spilleren selv kan se
Dealeren lægger fem kort på bordet – først tre på én gang, så endnu et og derefter et mere – som alle spillere kan bruge til at danne den bedste mulige hånd bestående af fem kort
Før og efter kortene vises, skiftes spillerne til at satse. For at blive i hånden i se næste kort skal alle spillere have lagt samme antal chips i puljen
Den bedste pokerhånd vinder puljen
Det er nemt at lære spillet, men det kan spilles med et tilsyneladende uendeligt antal strategier, taktikker og nuancer.

Regler i Texas Hold’em
Før du går i gang med at spille Hold’em, bør du lære reglerne. I Hold’em får hver spiller to private kort (kendt som lommekort), der kun kan bruges af den pågældende spiller. Fem fælleskort bliver givet med billedsiden opad og udgør “boardet”. Alle spillere i spillet kan bruge disse delte fælleskort sammen med deres egne lommekort til at danne den bedst mulige pokerhånd bestående af fem kort. I Hold’em kan en spiller benytte en hvilken som helst kombination af de syv kort, han har til rådighed, til at danne den bedste femkortshånd, hvor han benytter nul, et eller begge sine lommekort. For at se en rangering af pokerhænder skal du gå til vores side med pokerhåndsrangeringer.
De fire store varianter af Hold’em er forskellige fra hinanden på grund af deres indsatsgrænser:
Limit Texas Hold’em: Der er en forudbestemt indsatsgrænse på hver indsatsrunde.
No Limit Texas Hold’em: En spiller kan satse et hvilket som helst beløb op til alle sine chips.
Pot Limit Texas Hold’em: En spiller kan satse et hvilket som helst beløb op til puljens størrelse.
Mixed Texas Hold’em: Spillet skifter mellem runder med Limit Texas Hold’em og No Limit Texas Hold’em.

Sådan spiller du Texas Hold’em
Hvis du vil lære at spille Hold’em med en praktisk tilgang, har de fleste poker sites gratis pokerspil i pokerrummet. For at begynde at øve dig i at spille poker skal du bare gå til vores side, hvor du gratis kan downloade og installere den prisvindende pokersoftware, så er du i gang med at lære Hold’em på et øjeblik.
Men hvis du hellere vil lære reglerne for Hold’em først, bør denne vejledning hjælpe dig.

Blinds
I Hold’em indikerer en markør, der kaldes for “button” eller “dealer button”, hvilken spiller der er den nominelle dealer i det aktuelle spil. Før spillet begynder, betaler spilleren lige til venstre for button noget, der kaldes “small blind”, der er det første, tvungne bet. Spilleren lige efter small blind betaler “big blind”, der typisk er to gange small blind, men blinds kan variere afhængigt af indsatser og spillets struktur.
I Limit-spil er big blind det samme som small bet, og small blind er typisk halvdelen af big blind, men det kan være større afhængigt af indsatser i spillet. For eksempel i et $2/$4 Limit-spil er small blind $1, og big blind er $2. I et $15/$30 Limit-spil er small blind $10, og big blind er $15.
I Pot Limit og No Limit-spil bliver spillene refereret til på størrelsen af deres blinds (for eksempel har et $1/$2 Holdem-spil en small blind på $1 og en big blind på $2).
Afhængigt af strukturen i det pågældende spil skal hver spiller muligvis også betale en “ante” (en anden form for tvungen indsats, der normalt er mindre end begge blinds, og som alle spillere ved bordet skal betale) til puljen.
Nu modtager hver spiller sine to lommekort. Indsatsrunden kører med uret rundt om bordet startende med spilleren “under the gun” (lige efter big blind).

Indsatsmuligheder
Som i andre former for poker er de tilgængelige muligheder i Hold’em “fold”, “check”, “bet”, “call” eller “raise”. De tilgængelige handlinger afhænger af tidligere handlinger foretaget af spillerne. Hvis der endnu ikke er foretaget et bet, så kan spilleren enten checke (afstå fra at bette, men stadig være med i hånden) eller bette. Hvis en spiller har bettet, kan efterfølgende spillere enten folde, kalde eller raise. Et call betyder, at man matcher den forgående spillers bet. Et raise betyder, at man ikke kun matcher det forgående bet, men også overgår det.

Før floppet
Efter at have set sine lommekort, har hver spiller nu muligheden for at spille sine kort ved at kalde eller raise big blind. Handlingen starter til venstre for big blind, der regnes for et “live” bet i denne runde. Den spiller har muligheden for at folde, kalde eller raise. Hvis big blind for eksempel var $2, ville det koste $2 at kalde eller mindst $4 at raise. Handlingen fortsætter derefter med uret rundt om bordet.
Bemærk: Indsatsstrukturen afhænger af spillets type. Forklaring af indsatsstrukturen i Limit Hold’em, No Limit Hold’em og Pot Limit Hold’em kan findes herunder.
Man fortsætter med at satse i hver indsatsrunde, indtil alle aktive spillere (som endnu ikke har foldet) har placeret tilsvarende bets i puljen.

Floppet
Nu bliver tre kort vist på bordet med billedsiden opad. Det kaldes et “flop”. I Hold’em er de tre kort på floppet fælleskort, som alle de aktive spillere kan benytte. Indsatser på floppet starter med spilleren til venstre for button. Indsatsmulighederne er ligesom før floppet, men hvis ingen har lavet et bet, kan man vælge at checke, så handlingen går videre til den næste spiller ved bordet.

Turn
Når spillerne er færdige med at satse i flop-runden, bliver “turn”-kortet vist med billedsiden opad midt på bordet. Turn-kortet er det fjerde fælleskort i Hold’em (og kaldes nogle gange for “Fourth Street”). Endnu en indsatsrunde begynder ved den aktive spiller til venstre for button.

River
Når spillerne er færdige med at satse i turn-runden, bliver “river”-kortet eller “Fifth Street” vist med billedsiden opad midt på bordet. River-kortet er det femte og sidste fælleskort i Hold’em-spil. Igen starter indsatserne ved den aktive spiller til venstre for dealer button, og de samme indsatsregler gælder som i flop- og turn-runderne, der er beskrevet ovenfor.

Showdown
Hvis der er mere end én spiller tilbage, når den sidste indsatsrunde er afsluttet, viser den sidste, der satsede eller forhøjede, sine kort, medmindre der ikke var noget bet i den sidste runde, hvilket resulterer i, at spilleren til venstre for knappen viser sine kort først. Spilleren med den bedste pokerhånd bestående af fem kort vinder puljen. I tilfælde af ens hænder bliver puljen splittet ligeligt mellem spillerne med de bedste hænder. Ifølge Hold’em-reglerne har alle kulører samme værdi.
Efter puljen er blevet givet til en eller flere spillere, starter en ny runde Hold’em. Button bliver nu flyttet med uret til den næste spiller, blinds og evt. ante bliver igen betalt, og en ny hånd bliver givet til hver spiller.
Limit, No Limit, Pot Limit og Mixed Texas Hold’em
Hold’em-reglerne er de samme i Limit, No Limit og Pot Limit pokerspil med nogle få undtagelser:

Limit Texas Hold’em
Indsatser i Limit Hold’em foregår i forudbestemte, strukturerede beløb. Før og på floppet er alle bets og raises det samme beløb som big blind. På turn og river fordobles alle bets og raises. I Limit Hold’em er det maks. tilladt at foretage fire bets per spiller i hver indsatsrunde. Disse består af (1) bet, (2) raise, (3) re-raise og (4) cap (sidste raise).

No Limit Texas Hold’em
Minimumindsatsen i No Limit Hold’em er det samme som størrelsen af big blind, men spillerne kan byde så meget de vil op til alle deres chips.

Minimum-raise: I No Limit Hold’em skal et raise være mindst lige så meget som det tidligere bet eller raise i den samme runde. Hvis en spiller for eksempel satser $5, skal den anden raise med mindst $5 (for et samlet bet på $10).

Maksimum-raise: Størrelsen på din stack (dine chips på bordet).

I No Limit Hold’em er der ikke noget loft over antallet af tilladte raises.

Pot Limit Texas Hold’em
Minimumindsatsen i Pot Limit Hold’em er det samme som størrelsen på big blind, men en spiller kan altid satse op til puljens størrelse.

Minimum-raise: Et raise skal være mindst lige så meget som det tidligere bet eller raise i den samme runde. Hvis en spiller for eksempel satser $5, skal den anden raise med mindst $5 (for et samlet bet på $10).

Maksimum-raise: Størrelsen på puljen, der defineres som den samlede pulje plus alle bets på bordet plus beløbet, som den aktive spiller først skal matche, før han/hun raiser.

Eksempel: Hvis puljens størrelse er $100 og der ikke er nogen tidligere bets i en given indsatsrunde, kan en spiller maksimalt satse $100. Efter bettet går turen videre med uret til den næste spiller. Denne spiller kan enten folde, kalde $100 eller raise et beløb mellem minimum ($100 mere) og maksimum. Maksimumindsatsen er i dette tilfælde $400 – raiseren kalder først $100, hvilket bringer puljens størrelse til $300, hvorefter han raiser $300 yderligere, hvilket giver et samlet bet på $400.

I Pot Limit Hold’em er der ikke noget loft over antallet af tilladte raises.

Mixed Texas Hold’em
I Mixed Hold’em skifter spillet mellem runder med Limit Hold’em og No Limit Hold’em. Blinds stiger normalt, når spillet skifter fra No Limit til Limit, for at sikre en vis konsistens i gennemsnitspuljen i hvert spil. Indsatsreglerne i hver runde følger reglerne for den pågældende variant som beskrevet tidligere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *